Du kan søke på følgende stillinger ved hjelp av skjemaet på bunnen av siden.


Design og Layout

Er du en kreativ sjel? Har du lyst til å jobbe med grafisk design? Eller er du bare veldig glad i å tegne?
Design- og layoutkomiteen søker nye komitemedlemmer. Jobben din vil gå ut på å lage design til arrangementer, plakater til konserter og diverse andre jobber innenfor grafisk design. Hvis dette høres ut som noe for deg, send søknad til markedsforingsassistent@samfunnetiaas.no innen 15. desember. 


KS-Mat

Liker du å spre matglede og har lyst til å engasjere deg på samfunnet? Da er Komitesjef i matkomiteen kanskje noe for deg.
Her får du være med å utvikle nattmattilbudet på samfunnet, lede en komité og ta del i et fantastisk samhold som vi har på huset. 
Det kreves ingen forkunnskaper for å søke stillingen. Det eneste vi krever er et engasjement for komiteen og stå på vilje! 

Søknaden bør inneholde navn, alder, og hvorfor akkurat du ønsker å bli vår nye Komitesjef. 
Søknadsfristen er søndag 11.11


Arrangements-komitéen

Liker du å jobbe kreativt, i team og å skape gode opplevelser? Søk arrangementskomiteen! I arrangement får du muligheten til å påvirke hva semesterprogrammet skal inneholde. Du vil få være med på å videreutvikle tradisjonelle arrangementer, samt skape nye. Vi har jevnlige møter og workshops der vi både idémyldrer og planlegger praktisk gjennomføring. Det blir ikke mer moro enn en lager sjøl, og som medlem i denne komiteen har du stor påvirkningskraft på studentenes hovedtilbud på Ås!

 

Send inn en søknad innen 28. november.


Inngangs-komité

Samfunnet søker nå etter komitémedlemmer og ansvarlige til vår helt nyoppstartede inngangskomité. Som en del inngangskomiteen vil du sørge for at billettscanning og båndpåsetting går feilfritt på våre arrangementer. Komiteen trenger også ansvarlige som har hovedansvaret for inngangen på festkvelder. Oppstart av komiteen vil være fra 1.november og opplæring vil bli gitt samme måned. Oppgi i søknaden om du ønsker å være ansvarlig eller komitémedlem. For spørsmål kontakt inngang@samfunnetiaas.no.

Søknader behandles fortløpende.


Lyd KS

Lydkomiteen trenger en ny komitesjef, kunne dette være noe for deg? Sitter du med stor interesse og kunnskap om lyd? Har du et brennende engasjement for samfunnet, eller har du lurt litt på om du kanskje skal engasjere deg? Da er kanskje dette muligheten for deg! 

Som lydsjef er det ditt hovedansvar at lyden på alle samfunnets arrangementer er av høyeste kvalitet. For å oppnå dette ligger det både et teknisk og et personalansvar tilknyttet stillingen. Det tekniske ansvaret går ut på å innhente priser på utstyr som er nødvendig for å gjennomføre samfunnets arrangementer, samt bestilling av dette. Det kan også til tider være behov for å være i direkte kontakt med artisters teknikere for å avklare evnetulle uklarheter. Personalansvaret gjelder medlemmene i lydkomiteen, oppsett av vaktlister og å møte på jobb selv. 

Dersom du mener dette er stillingen for deg sender du en søknad til konsert@samfunnetiaas.no 

Søknadsfrist: 1.desember/snarest


KS film og foto

Har du lyst til å bli komitésjef for film- og fotokomitéen?

Arbeidsoppgaver er:

- Ansvar for semesterplanlegging og kordinering mellom tuntreet, markedsføring, konsert og komite
- Planlegging og arbeidet med Booking for tillatelser til fotografering og filming, 
- Stå for opplæring av fotografer, film og opplæring i bruk av fotostudioet
- Påse praktisk gjennomføring av fotooppdrag
- Koordinere infor  samarbeidet med UKA-fotosjef
- Planlegging av festkvelder 
- Påse at oppdrag løses til tide og holder kvalitetsmesig høyt nok nivå for bruk av samfunnet.

Fotokunnskaper er ønsket, men ikke et krav, personlig egnethet og erfaring vektlegges. 

Søknadsfrist: Fortløpende.


Sponsorassistent
-Næringslivsutvalget

Som sponsorassistent arbeider du tett med Sponsoransvarlig i Næringslivsutvalget ved NMBU og du er med i Sponsorteamet til Studentsamfunnet i Ås bestående av Sponsoransvarlig og en annen Sponsorassistent. Sponsorassistentene skal være sparringspartnere for Sponsoransvarlig i utforming og forhandling av avtaler på vegne av Studentsamfunnet i Ås, Næringslivsutvalget ved NMBU og Tuntreet. Sponsorteamet i sin helhet jobber tett med samtlige organer på huset for å sikre og påse at sponsorarbeidet blir gjort på en mest mulig hensiktsmessig, effektiv og forsvarlig måte.

 

Arbeidsoppgaver for Sponsorassistent innebærer ellers:

-       Reforhandling av avtaler samt påse at avtaler med samarbeidspartnere blir fulgt.
-       Opprettholde og bygge relasjoner med mulige samarbeidspartnere.
-       Ansvar for salg av profilering/annonser i Tuntreet.
-       Være et bindeledd mellom sponsorteamet og linjeforeningene ved NMBU, herunder bistå med gjennomgang av kontrakter og avtaler.
-       Holde sponsorrelaterte kurs.
-       Føre oversikt over relevante støtteordninger og følge opp disse.


Arrangementsassistent
-Næringslivsutvalget

Har du lyst til å være med og bestemme Næringslivsutvalgets fremtidige eventer? Er du en kreativ og utadvendt person som ønsker erfaring innen å arrangere og planlegge begivenheter? Næringslivsutvalget trenger ny arrangementsassistent. Dette er en ny og spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver. Som arrangementsassistent vil du være med å planlegge Næringslivsdagen, bestemme og planlegge karrierefremmende arrangement og få muligheten til å utvikle tilbudet av karrierefremmende begivenheter på Studentsamfunnet.

 

Arbeidsoppgaver til stillingen:

-       Planlegge Næringslivsdagen sammen med arrangementansvarlig. Arrangement-assistenten har hovedansvar for alt som foregår på mailchimp, det være seg invitasjoner eller informasjon som sendes ut til påmeldte bedrifter.

-       Bestemme og planlegge karrierefremmende arrangement sammen med arrangementansvarlig. Arrangementene kan være bedriftspresentasjoner, caseløsning, jobbsøkerkurs, CV-sjekk/CV-kurs etc.

-       Være med å utvikle tilbudet av karrierefremmende arrangement på Studentsamfunnet.

 

Søknadsfrist onsdag 5. desember 2018

Spørsmål kan rettes til arrangement@nunmbu.no


Administrasjons-assistent

Liker du orden, struktur og organisering? Samfunnet søker nå administrasjonsassistent som skal være administrasjonssjefens sparringspartner og bindeledd innad i blokka. Dette er en ny og spennende stilling på Samfunnet og du vil få varierte arbeidsoppgaver. Du vil ha ansvar for rombooking på huset og andre oppgaver tilknyttet administrasjonsblokka.

 Søknadsfrist: 30. November 2018 ved hjelp av søknadsskjema.

 Spørsmål om stillingen kan rettes til administrasjon@samfunnetiaas.no


Velg den stillingen du søker deg til.
Navn *
Navn