Alle søknader sendes inn via skjemaet på bunnen av siden


Som regnskapsfører for Samfunnet skal du kontinuerlig føre alle samfunnets bilag, kassebilag, bankbilag, inngående fakturaer, mva etc. i regnskapsprogrammet Visma eAccounting. Det skal jevnlig avstemmes. Stillingen som regnskapsfører inngår i Samfunnets økonomiblokk, og du blir Komitesjef ved Samfunnet i Ås. Som regnskapsfører er man en av to personer som fører regnskapet for Studentsamfunnet, kjernestyret, NU og Tuntreet.

Vi søker en lærevillig og initiativrik person med studieretning innenfor økonomi og spesielt regnskapsføring, til stillingen som Regnskapsfører.
Søkeren bør være motivert for å sitte en lengre tidsperiode i stillingen. 

Spørsmål sendes til Økonomisjefen:
okonomi@samfunnetiaas.no

Søknadsfrist: 1.april

Regnskapsfører (KS)


Snekker KS

Snekkerkomiteen søker ny sjef!

Er du praktisk anlagt og ønsker å bidra til å holde den flotte samfunnsbygningen vår vedlike? Da bør du søke snekkerkomiteen. Vi er en liten komite på 5 personer som trenger en ny sjef. Som sjef i snekkerkomiteen tar du i mot henvendelser om snekkerjobber som må bli gjort på huset, du koordinerer arbeidsoppgaver innad i komiteen og planlegger sammen med resten av komiteen hvordan oppgavene kan løses på en best mulig måte.

 

Send søknad innen 25.mars.


Sprell

Som sprellemann er du med på å markedsføre studentsamfunnet i Ås ved å lage liv og røre på campus. Stillingen innebærer alt fra å henge opp plakater, lage bannere, sprelle rundt på campus, stå på stand og promotere samfunnet i pausen i de største forelesningssalene på campus. Er du utadvendt og ikke redd for å drite deg ut SØK SPRELL!

Send en søknad med navn, litt om deg selv og hvorfor akkurat DU passer til denne jobben. Søknad sendes innen 1.april.


Sprellfestival KS

Sprellfestivalen ble arrangert for første gang våren 2007 og arrangeres av og ved Studentsamfunnet i Ås i oddetallsår. Det er en ukes lang festival fra mandag til søndag hvor det tilbys konserter, foredrag og andre arrangementer. 

For å gjøre neste sprellfestival til tidenes festival, ønsker vi å ansette en komitesjef for å trekke i trådene. Sprellfestival KS vil ligge i Arrangementsblokka, og vil få muligheten til å utfolde seg kreativt, planlegge i god tid, og får benytte seg av samfunnets ressurser fra start av.

 

Du passer til denne stillinga om  du liker å...

  • Jobbe selvstendig

  • Lede og delegere

  • Samarbeide

  • Jobbe kreativt

 

Søknadsfrist: 3.April  


Velg den stillingen du søker deg til.
Navn *
Navn