Samfunnsstyret

Styremedlemmene velges på Samfunnets generalforsamling hvert semester. Hver vår velges markedsføring og leder, mens administrasjon, konsert, økonomi, arrangement og nestleder velges hver høst.

Vi ønsker at så mange som mulig stiller ved valg, så ikke nøl med å stille dersom du føler du kan bidra. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om de ulike vervene. 

Styret.jpg

Leder: oskar aalde

Mail: leder@samfunnetiaas.no

Telefon: 902 49162

Styret_7.jpg

Nestleder: Ole Golten

Mail: nestleder@samfunnetiaas.no

Telefon: 926 72 640

Styret_9.jpg

Administrasjonssjef: Andrea Loe Rønvik

Mail: administrasjon@samfunnetiaas.no

Telefon: 959 97 129

Kontaktadresse for samfunnstjenester:
 
personal@samfunnetiaas.no

Styret_8.jpg

konsertsjef: Nikita Fonarev

Mail: konsert@samfunnetiaas.no

Telefon: 472 91 703

Styret_4.jpg

Økonomisjef: Fredrik Forsberg Ellingsen

Mail: okonomi@samfunnetiaas.no

Telefon: 900 37 268

Styret_2.jpg

Arrangementsjef: Håkon Husdal

Mail: arrangement@samfunnetiaas.no

Telefon: 975 06 167

Styret_3.jpg

Markedsføringssjef: Oda Halseth

Mail: markedsforing@samfunnetiaas.no

SoMe info: some@samfunnetiaas.no

Telefon: 468 89 727

Styret_6.jpg

Påtroppende økonomisjef: Cecilie A. Nilsen

Mail: økonomi@samfunnet.no

Telefon: 948 36 720