Tirsdagspåfyll: Kjønn og klima med Spire Ås
Apr
3
6:00 PM18:00

Tirsdagspåfyll: Kjønn og klima med Spire Ås

Hvor: Møterommet

Når: 3. april

CC: Gratis

Husk ID!

 

Kvinner og menn rammes ulikt av klimaendringene. Spire skrive i vårens kampanje om hvordan kvinner rammes hardest av, men også kjemper sterkt mot klimaendringene og for tilpasning. Sammen med Ås Feministiske Studenter inviterer Spire Ås til en samtale om temaet.

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 3rd of April

CC: Free

Remember ID!

 

Climate change effects women and men differently. In Spire’s spring campaign they write about how women is more affected by, but also fights hard against climate change and adapts. Together with Ås Feminist Students, Spire Ås invites to a talk about the theme.

View Event →
X-traordinær Kultur-x-plosjon
Apr
27
to Apr 28

X-traordinær Kultur-x-plosjon

Når: 27. April , kl. 19:00
Hvor: Aud. Max
Pris med konsert: 350/175/0 + avgift
Pris uten konsert: 110/50/0 + avgift

Det er endelig klart for årets Kultur X-plosjon!

27. april vil Aud. Max fylles med lag, foreninger og Stiftelse som fremfører revynummer som kanskje har vært på deres revy, en morsom sketsj lagd kun for anledningen eller en fortreffelig sang eller dans!
Det vil også i år være United Aid-auksjon hvor de som har fremført donerer noe som auksjoneres bort til høystbydende i salen. 
...
Kultur X-plosjon er en dag og kveld som settes høyt for den ganske Ås-student, der alle gir litt av seg selv for en god sak. Så møt opp i Aud. Max for et virkelig feststemt Studentsamfunn!

Nytt av året er at Follo Seniororkesterstorband skal spille for oss, før lag og foreninger tar over scenen med sine utvalgte deltakere. Follo Seniororkester består av stort sett pensjonerte amatørmusikere fra Østlandsområdet, men har også noen gamle ringrever med profesjonell karriere bak seg.

Møt opp i god tid for å sikre deg en god plass og få med deg både det forrykende showet og all moroa! 

ENGLISH

When: 27th of April, at 19:00
Where: Aud. Max
Price with concert: 350/175/0 + fee
Price without concert: 110/50/0 + fee

This years Culture X-plosion is finally here! 

On the 27th of April, Aud. Max will be filled with teams, student associations and foundations that perform revue skits that may have been a part of their latest revues, a funny skit made just for the occasion, or a catchy song or dance! This year there will also be United-Aid auction where the performers donate something auctioned away to the highest bidder in the room. 

Culture X-plosion is a night that is highly valued by the true Ås-students, where everyone gives a little something for a good cause. Turn up at Aud. Max for some true festive sprits at the student community! 

What’s new this year is that the Follo Senior Orchestra band will be performing for us, before the teams and student associations take over the stage with their selected performances. Follo Senior Orchestra consists mainly of retired amateur musicians from Eastern Norway, but they do also have some old idols with professional careers behind them. 

Get there early to secure yourself good seating and enjoy the excellent show and all the fun!

View Event →
Vårpuss
Apr
29
11:59 AM11:59

Vårpuss

Når: 29. april, kl. 12:00

Hvor: Samfunnet i Ås

GRATIS

 

Studentsamfunnet i Ås er basert på frivillig arbeid, og hadde ikke klart seg uten jobben studentene legger ned i driften av huset.

 

Den 29. april er det sannelig på tide å samle enhver Thorvald og Tora for en real vårpuss av samfunnet. Samfunnsstyret, komitesjef, komitemedlem, medlem eller bare aktiv bodegagjenger - bli med på semesterets våropprydning av huset.

 

ENGLISH

 

WHEN: 29th of April, at 12.00 pm

WHERE: Samfunnet i Ås

FREE

 

Samfunnet in Ås is purely based on volunteer work, and would not be up and running without the work and effort the students put into the place.

 

On the 29th of April it is time to gather all the “Thorvalds and Toras” of Ås, for a proper spring-cleaning of Samfunnet. Whether you are part of the Samfunn-board, a committee chief, committee member, member of Samfunnet or just a regular at the Bodega – join us for a spring-cleaning of the house!

View Event →

Temafest: Påskestemning
Mar
21
to Mar 22

Temafest: Påskestemning

Ikke medlem av samfunnet enda? 
Meld deg inn her: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D0C52/ 

Samfunnet oppfordrer alle til å kjøpe billett på Linticket på forhånd!

Hvor: Bodegaen
Når: 21. mars
CC: 0/0/40 + avgift
Husk ID!

Er du klar for påskeferie? Er du klar for å få på no tæn, noen klunker med utepils, fint vær og gule fjær? Det er i hvert fall vi!

Vi starter påskeferien litt på forskudd og smeller i gang en påskeinspirert temafest! Kom på Samfunnet for å komme i skikkelig påskestemning!

Det blir påskeeggjakt, og det ryktes at påskeharen kanskje kommer!

ENGLISH

Samfunnet encourages everyone to buy ticket in Linticket in advance!

Where: Bodegaen
When: 21st of March
CC: 0/0/40 + fee
Remember ID!

Are you ready for the Easter holidays? Are you ready to get some tan, have a few beers out in the sun, and yellow feathers? We are! 

We jumpstart the Easter holidays and kick off with an Easter-inspired theme party! Head over to Samfunnet to get into the Easter spirits! 

There will be an Easter-egg hunt, and there have been rumors that even the Easter bunny might show up!

View Event →
Tirsdagspåfyll med SAIH: Høyere utdanning og kommersialisering
Mar
20
6:00 PM18:00

Tirsdagspåfyll med SAIH: Høyere utdanning og kommersialisering

Hvor: Møterommet

Når: 20, mars

Husk ID!

 

Høyere utdanning: en rettighet eller en vare?

 

SAIH Ås inviterer til panelsamtale om høyere utdanning og kommersialisering.

 

Alle bør ha lik tilgang til høyere utdanning, uansett hvor de kommer fra i samfunnet. Men; i senere tid har høyere utdanning og forskning blitt mer og mer kommersialisert. Prisen for å gå på universitetet øker, i mange land er høyere utdanning kun tilbudt via private institusjoner. Forskere blir avhengig av økonomisk støtte, noe som kan påvirke deres arbeid og hva de forsker på. Hva slags konsekvenser har kommersialisering av høyere utdanning? Er høyere utdanning en rettighet eller en vare? Hvorfor er det viktig for alle å ha lik tilgang til høyere utdanning? Hva har dette å si for forskningen i akademia? I panelsamtalen vil vi diskutere hvilken rolle universitetet har og bør ha i samfunnet, konsekvensene av at høyere utdanning blir sett på som en vare, og hvorfor alle bør ha lik tilgang til høyere utdanning.

 

Arrangementet vil foregå på engelsk.

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 20th of March

Remember ID!

 

Higher education: a right or a commodity?

 

SAIH Ås invites you to a panel discussion about higher education and commercialization.

 

Everyone should have the same access to higher education, no matter where they are from in society. But; in later times higher education and research have become more and more commercialized. The cost of going to university is rising, higher education is only offered through private institutions in some countries. Researchers are getting depended on financial support, which might affect their work and what they research. What are the consequences of commercializing higher education? Is higher education a right or a commodity? Why is it important that everyone have the same access to higher education? How does this affect research in academia? In the panel discussion we will discuss what role university has and should have in society, the consequences of higher education being seen as a commodity, and why everyone should have the same access to higher education.

 

The event will be in English.

View Event →
Samfunnets Generalforsamling
Mar
19
5:00 PM17:00

Samfunnets Generalforsamling

Ønsker du stemmerett på generalforsamlingen? Bli medlem av samfunnet her: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D0C52/

 

Hvor: Aud Max

Når: 19. mars kl. 17:00

GRATIS

 

Samfunnets generalforsamling, GF, er kanskje vårens viktigste arrangement på Studentsamfunnet i Ås. Det er her de store beslutninger fattes, verv besettes, og det er nettopp DU, Thorvald og Tora, som har makten. På generalforsamlingen har alle medlemmer av Studentsamfunnet i Ås stemmerett, og alle oppfordres til å møte!

 

Les mer her:

http://www.samfunnetiaas.no/generalforsamling/

 

Det kreves ingen forkunnskaper for å stille til valg på Generalforsamlingen. Dersom du har spørmål om hva de ulike vervene innebærer, møt på Samfunnets spørretime den 6. mars, ta direkte kontakt med de nåværende representantene eller spør valgnemnda.

 

For å nominere kandidater:

http://www.samfunnetiaas.no/forum

 

Viktige datoer:

Samfunnets spørretime er 6. mars.

Generalforsamlingen er 19. mars.

Frist for å sende inn sakspapirer er 7. mars.

Siste frist for å få med sak i vedlegg er 12. mars.

Alt skal sendes til valgnemnda@samfunnetiaas.no eller administrasjon@samfunnetiaas.no. Kandidatpresentasjoner sendes inn både på norsk og engelsk innen 12. mars

 

Verv som er til valg:

Samfunnsstyret:

- Leder

- Økonomisjef

- Markedsføringssjef

 

Næringslivsutvalget:

- Arrangementansvarlig

- Sponsoransvarlig

 

Tuntreet:

- Redaktør

 

Kjernestyret:

- Studentrepresentant

 

Valgnemnda

- 2 representanter

 

ENGLISH

 

Where: Aud Max

When: 30th of October at 17:00

FREE

 

Samfunnet´s General Assembly (GF) might me the springs most important event at The Student Society in Ås. Here the big decisions will be made, positions distributed and it is YOU, Torvald and Tora, that holds the power. At the General Assembly all members of Samfunnet has the right to vote, and everyone is encouraged to participate. Read more here: http://www.samfunnetiaas.no/general-assembly

 

Important deadlines:

Samfunnets Questions hour is held the 6th of March.

The General Assembly is held the 19th of March.

Deadline to send in casework is 7th of March.

Last deadline to hand in attachments is 12th of March.

You can send everything to valgnemnda@samfunnetiaas.no or administrasjon@samfunnetiaas.no by 12th of March.

 

Positions up for election:

Samfunnet’s board

- President

- Head of finance

- Marketing manager

 

Næringslivsutvalget (business committee)

- Event manager

- Sponsor manager

 

Tuntreet

- Editor

 

Core Board

- Student representative

 

The Election Committee

- 2 representatives

 

Show up and use your vote on the most important event of the year!

View Event →
Lørdagslounge med open mic
Mar
17
7:00 PM19:00

Lørdagslounge med open mic

Hvor: Cafe Klubben

Når: 17. mars

CC: 0/0/40 + avgift

Husk ID!

 

Caféklubben vil være åpen og du kan komme for å henge, chille, lese, sove, hoppe, danse eller hva ditt hjerte måtte ønske! Du kan spille biljard, en runde eller to med Ludo, litt Trivial Pursuit, Ticket To Ride og en fredfull kamp i Monopol. Mulighetene er ubegrensede.

 

Om du har lyst til å se en film så skal du selvfølgelig få lov til det! Ta med deg favorittboka di, strikketøyet/hekletøyet, fidget-spineren eller kryssordboka.

 

17. mars er det klart for open mic i Cafe Klubben!

 

Cafeen vil være åpen.

 

Kvelden arrangeres av arrangementskomiteen i samarbeid internasjonale studenter.

 

ENGLISH

 

Where: Cafe Klubben

When: 17th of March

CC: 0/0/40 + fee

Remember ID!

 

The Café Club will be open and you can come to hang out, chill, read, sleep, jump, dance or whatever your heart desires! You may want to shoot some pool, try a round of Ludo, or maybe play some Trivial Pursuit, Ticket to Ride or have a quiet game of Monopoly. There are no limits.

 

If you’d rather watch a movie you are more than welcome to! Bring your favorite book, your knit work, fidget-spinner or crossword book.

 

On the 17th of March there will be open mic!

 

The Café Club will be open.

 

Saturday Loungin’ is organized and held by the event-committee in collaboration with international students at NMBU.

View Event →
Burlesque kurs
Mar
17
to Mar 18

Burlesque kurs

Hvor: Festsalen

Når: 17. og 18. mars

CC: 150/250 en dag, 250/350 begge dager, kl. 12:00 - 15:00

Husk ID!

 

The Gaia Gang ønsker at alle kvinner skal føle seg selvsikker og komfortabel i egen kropp - omfavne sin unikhet og kjenne en styrke i sin femininitet og sensualitet.

 

De tilbyr Gaia Burlesque, et fire måneders burlesque- og selvutviklings kurs som er en sexy og morsom måte å booste selvtillit på. Helgen 17. + 18. mars kommer Emilie Roll, grunnlegger av konseptet, på besøk til oss og tilbyr workshops for alle jentene på Ås.

 

Det vil læres bort basic burlesque moves begge dager + én koreografi per dag. Man trenger ikke tidligere danseerfraing for å delta på kursene.

 

Vanlig treningstøy funker bra, men man er også velkommen til å ha på seg noe litt mer burlesque inspirert. Det viktigste er at man føler seg komfortabel og kan danse i det man har på seg. Ta med høye heler.

 

Målet med workshopene er ikke at dere skal kunne koreografien best mulig, men at dere skal se og kjenne på hvor sexy, vakre og fantastiske dere er, - akkurat sånn dere er.

 

ENGLISH

 

Where: Festsalen

When: 17th and 18th of March, 12:00 - 15:00

CC: 150/250 for one day, 250/350 both days

Remember ID!

 

The Gaia Gang wants all women to feel confident and comfortable in their own body – embrace their uniqueness and feel empowered by their femininity and sensuality.

 

They offer Gaia Burlesque, a four-month burlesque and self-development course that is a sexy and fun way to boost your self-confidence. On the weekend on the 17th and 18th of March, Emilie Roll, the founder of the concept, will be visiting and offer workshops for all women at Ås.

 

There will be teaching of basic burlesque moves both days + one choreography per day. One does not have to have any dance experience to take the course.

 

Workout clothes work well, but you are welcome to wear more burlesque-inspired clothing. The most important thing is that what you wear is comfortable and easy to dance in. Bring high heels.

 

The goal with these workshops is not for you to learn the choreography as well as possible, but to for you to feel how sexy, beautiful and fantastic you are – just the way you are.

View Event →
Temafest: Las Vegas
Mar
16
to Mar 17

Temafest: Las Vegas

Hvor: Festsalen

Når: 16. mars

CC: 0/50/110 + avgift

Husk ID!

 

Som den 28. mest folkerike byen i USA, har denne perlen i Nevada-ørkenen vokst seg fram som et hovedsete hva gjelder casinos og enkle giftemål.

 

Temafesten for denne Bodegakvelden er Las Vegas! Det blir glitter, glam og lykke!

 

Studentstorbandet skal spille noen deilige tunes i løpet av kvelden, og Hot Days/ Wild Nights skal også opptre! Hot Days/ Wild Nights er en burlesque-inspirert danseduo bestående av Miss Lilly Diamond og Miss Lady Godiva. De er sensuelle, elegante og high class, og skal opptre til storbandets tunes.

 

Det blir også casinorom!

 

ENGLISH

 

Where: Festsalen

When: 16th of March

CC: 0/50/110 + fee

Remember ID!

 

As the 28th most populated city in the US, this pearl in the Nevada desert has emerged as a mainstream of casinos and simple Vegas weddings.

 

The theme for this Bodega is Las Vegas! There will be glitter, glam and luck!

 

The student big band is playing some nice tunes this evening, and Hot Days/Wild Night is performing! Hot Days/Wild Nights is a burlesque-inspired dance duo consisting of Miss Lilly Diamond and Miss Lady Godiva. They are sensual, elegant and high class, and will be performing to the big band’s tunes.

 

There will also be a casino room!

View Event →
Stentorbodega
Mar
14
to Mar 15

Stentorbodega

Hvor: Bodegaen
Når: 14. mars
CC: 0/0/40 + avgift
Husk ID!

Visste du at Studentsamfunnet i Ås har sin egen produksjon av egenkomponerte sanger, lagd av studenter opp gjennom tidene? Denne sangboken går under navnet «Stentor», og første utgave av boken kom i 1937. I de tidligste Stentor-tider, før det ble vanlig med musikkanlegg, var det nemlig studentene selv som måtte stå for å skape musikalsk stemning på Samfunnet. 

Onsdag 14. mars arrangeres Stentorbodega. Da får du muligheten til å synge med på gamle viser fra de grønne bøkene med dine medstudenter! Har du egen Stentor- ta den med! Du kan også kjøpe Stentor i Bodegaen, eller du kan låne i bytte med studentkortet. Vi gleder oss til å synge av vår fulle hals på gamle og kjære sanger fra Stentor med dere! 

Vi ses på Stentorbodega!

ENGLISH

Where: Bodegaen
When: 14th of March
CC: 0/0/40 + fee
Remember ID!

Did you know that Samfunnet in Ås has its own production of self-composed songs, made by students from NMBU throughout the ages? This songbook goes by the name “Stentor”, the first edition being released in 1937. From the early ages of Stentor-traditions, prior to the common use of music stereos, it was up to the students themselves to create a musical atmosphere at Samfunnet. 

On Wednesday, March the 14th, Samfunnet has arranged Stentor-bodega. You will have the opportunity to join in and sing old songs from the green book with your fellow students. If you own your own Stentor-book, feel free to bring it! You can also buy the Stentor-book at the Bodega this particular evening, or borrow it by the use of your student-card. We look forward to sing from the top of our lungs, old and dear songs from the Stentor-book with you.

See you at Stentor-bodega!

View Event →
Tirsdagspåfyll med Ås sosialistiske studenter
Mar
13
7:00 PM19:00

Tirsdagspåfyll med Ås sosialistiske studenter

Hvor: Møterommet

Når: 13. mars

Husk ID!

 

NMBU Sosialistiske Studenter har skapt en ny vri på en gammel klassiker. Demokratispillet er en spennende og morsom variasjon av det klassiske monopolspillet, hvor spillerne for å oppleve et samfunn hvor velferden er ulikt fordelt og demokratiets grunnpilarer står i fare for å knekke sammen. Spillet vil sette lys på politiske dilemmaer, samt ulike etiske spørsmål vedrørende, skatt, helse, infrastruktur og velferdsordninger. «Brettets» oppbygning vil trekke inn kjente og kjære adresser fra vårt lille studentsamfunn, Inferno, Jubilo, ABC, Verket, Eplehagen og Kringla er alle med i Demokratispillets eiendommer.

 

Kort og godt vil Demokratispillet vil sette lys på rettferdighet, samspill, samfunnsforståelse og etikk ved hjelp av ramme verket til påskeferiens høydepunkt, nemlig Monopol.

 

I tillegg til spillet vil det være åpent for diskusjon og hyggelige samtaler om hvordan samfunnet skal utvikle seg videre.

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 13th of March

Remember ID!

 

NMBU Socialist Students have created a twist on an old classic.

The Democracy Game is a fun and exciting variation of the classical Monopoly game, where the players get to experience a society where the welfare is uneven distributed and the pillars of democracy are at the risk of collapsing. The game will shine a light on political dilemmas, and different ethical questions regarding taxes, health, infrastructure and welfare systems. The “board” will be divided in famous and dear addresses from our little student society, Inferno, Jubilo, ABC, Verket, Eplehagen and Kringla is all different properties in the Democracy Game.

 

In short, the Democracy Game will shine a light on justice, interaction, understanding of society, and ethics, all with the help of the highlight of easter break: Monopoly.

 

In addition to the game, it will be open for discussion and friendly conversations on how society should develop.

View Event →
Lørdagslounge med kahoot
Mar
10
5:00 PM17:00

Lørdagslounge med kahoot

Hvor: Cafe Klubben
Når: 10. mars
CC: 0/0/40 + avgift
Husk ID!

Caféklubben vil være åpen og du kan komme for å henge, chille, lese, sove, hoppe, danse eller hva ditt hjerte måtte ønske! Du kan spille biljard, en runde eller to med Ludo, litt Trivial Pursuit, Ticket To Ride og en fredfull kamp i Monopol. Mulighetene er ubegrensede.

Om du har lyst til å se en film så skal du selvfølgelig få lov til det! Ta med deg favorittboka di, strikketøyet/hekletøyet, fidget-spineren eller kryssordboka.

Det vil holdes morsom Kahoot denne lørdagen!

Cafeen vil være åpen.

Kvelden arrangeres av arrangementskomiteen i samarbeid internasjonale studenter.

ENGLISH

Where: Cafe Klubben
When: 10th of March
CC: 0/0/40 + fee
Remember ID!

The Café Club will be open and you can come to hang out, chill, read, sleep, jump, dance or whatever your heart desires! You may want to shoot some pool, try a round of Ludo, or maybe play some Trivial Pursuit, Ticket to Ride or have a quiet game of Monopoly. There are no limits.

If you’d rather watch a movie you are more than welcome to! Bring your favorite book, your knit work, fidget-spinner or crossword book. 

This Saturday there will be fun games of Kahoot!

The Café Club will be open.

Saturday Loungin’ is organized and held by the event-committee in collaboration with international students at NMBU.

View Event →
Konsert: Sløtface
Mar
9
to Mar 10

Konsert: Sløtface

Når: 09.03.18
Hvor: Halvors
CC: 150/250 + avgift

Sløtface er klare for stor norgesturné!
Etter å stort sett ha vært på veien og turnert i utlandet, er endelig Sløtface klare for for en lang norgesturné på nyåret. Turneen starter med et brak under UKA i Trondheim i Storsalen allerede 22. oktober, og i dag er vi glade for å annonsere første bolk med datoer for 2018!

Sløtface ga nylig ut albumet «Try Not To Freak Out» til strålende kritikker både internasjonalt og her hjemme. De siste årene har bandet turnert massivt internasjonalt, både på egne headlinerturneer og som support for The Cribs og Los Campesinos! Da de ga ut albumet «Try Not To Freak Out» sto et samlet internasjonalt og norskt pressekorps bak dem, og hyllet deres poppunk, som verken er redd for å uttrykke holdninger eller meninger.

Selv fortalte Sløtface følgende om albumet: 
- Det handler om å være i 20-årene og det å egentlig ikke vite hva du gjør med livet ditt. Det handler om angst og skyldfølelse og å alltid kjenne på at det du gjør er litt feil. Akkurat som du alltid er på feil sted.
- Vi ville fortelle de typiske mannlige indie-historiene fra et kvinnelig perspektiv, understreker Sløtface.

2017 var allerede et stort år for Sløtface allerede før albumet ble sluppet i september. Stavangerbandet har fått massiv oppmerksomhet i utlandet, med over 6000 spillinger på internasjonale radiokanaler, inkludert ukentlige spillinger fra Annie Mac, Huw Stephens og Phil Taggart på BBC Radio 1 og listing på triple j i Australia. Bandet har blitt hedret av musikksteder og aviser som The Guardian, The Fader, Billboard, NME, Noisey, Rocksound, Paste Magazine, CLASH og Consequence of Sound. Vokalist Haley Shea ble dessuten nevnt som en av de kuleste rockeartistene i verden av musikkmagasinget Kerrang!, akkurat nå. 

Samtidig har Sløtface, som består av vokalist av Haley Shea, gitarist Tor-Arne Vikingstad, bassist Lasse Lokøy og trommis Halvard Skeie Wiencke stadig bemerket seg her hjemme siden de var med i Urørtfinalen i 2015. Bandet har opptrådt på flere av Norges største festivaler (Øya, Pstereo, Slottsfjell), sluppet EPene «We’re Just OK» (2014), «Sponge State» (2016) og «Empire Records» (2016) med kontinuerlig støtte fra radiokanaler som NRK P3 og P13.

Sauropod
Oslo-trioen Sauropod platedebuterte endelig i fjor med "Roaring at the Storm", et album som gjenspeiler deres allerede lokalt anerkjente "duracell-hypre"-konserter på en god måte. Den ble kalt både årets rockedebut, nykommersensasjon og andre både mer og mindre himmelfalne ting i norsk og utenlandsk presse. Det siste året har de brukt på å utvide horisonten gjennom intens utenlandsturnering i en håndfull nye land, deriblant foran rett under 3000 folk i Frankrike under Transmusicales-festivalen, Eurosonic i Nederland og ikke minst mange, ofte smekkfulle klubber derimellom! 
Risikoen for å snuble inn på Sauropod-konsert i Norge har med andre ord vært minimal det siste året, men de kommer til Samfunnet i Ås og har masse ny musikk å by på, foruten sin sedvanlige smittsomme energi!

ENGLISH

When: 09.03.18
Where: Samfunnet, Halvors
CC: 150/250 + fee

Sløtface is ready to go on tour in Norway.
After being on tours abroad, Sløtface is finally ready for a long tour in Norway at the beginning of the new year. The tour started off at UKA in Trondheim in Storsalen the 22nd October, and today we are happy to announce the first dates for 2018!

Sløtface recently released the album “Try Not To Freak Out”, which got great critiques both internationally and here in Norway. For the last few years the band has been on many international tours, on both their own headline tours, and supporting The Cribs and Los Campesinos! When they released the album “Try Not To Freak Out”, both Norwegian and international press corps were praising their pop punk, and that they’re not afraid to express their attitudes or opinions through their songs. 

Sløtface said following about their album: 
- It’s about being in your twenties and not really knowing what you’re doing with your life. It’s about anxiety and guilt and feeling like you’re doing everything a bit wrong. Like you’re always in the wrong place.
- We wanted to tell about the typical male indie-stories from a female perspective, Sløtface emphasizes. 

2017 was already a huge year for Sløtface, even before releasing their album in September. The band from Stavanger has received huge international attention, with being played more than 6000 times on international radio channels, weekly played from Annie Mac, Huw Stephens and Phil Taggart at BBC Radio 1 and listed at triple j in Australia. The band has been praised by music places and magazines like The Guardian, The Fader, Billboard, NME, Noisey, Rocksound, Paste Magazine, CLASH and Consequence of Sound. Vocalist Haley Shea was just described as one of the coolest rock artists in the world by the music magazine Kerrang!

At the same time has Sløtface, which consists of Vocalist Haley Shea, guitarist Tor-Arne Vikingstad, bassist Lasse Lokøy and drummer Halvard Skeie Wiencke, gotten a lot of attention here in Norway as well after being in the final of Urørt (“untouched”) in 2015. The band has performed at some of the biggest festivals in Norway (Øya, Pstereo, Slottsfjell), released the EP’s “We’re Just OK” (2014), “Sponge State” (2016) and “Empire Records” (2016), with a continuous support from Norwegian radio channels like NRK P3 and P13.

View Event →
RockeBodega
Mar
7
to Mar 8

RockeBodega

Hvor: Bodegaen

Når: 7. mars

CC: 0/0/60 + avgift

Husk ID!

 

”Rock around the clock” er det noe som heter, og gjett om det gjelder denne bodegakvelden!

 

Det blir rockrockrock, altså uavgjort i stein, saks og papir! Det skal spilles, det skal rockes og det skal drikkes! Turbis, Metallis og Foo Fightis spiller opp til dans, så her finnes det ingen unnskyldninger for ikke å komme seg en tur på Samfunnet. Er ønsket om å tegne en stjerne i ansiktet eller å få på seg rockejakka så stort, er det ingenting i veien for å få det på! Det eneste vi skal denne kvelden, er å rocke!

 

Satans Fiskegrateng spiller også!

 

”Egg og bacon, svart kaffe, det er skikkelig rock”

- Kjetil fra Radio Rock

 

ENGLISH

 

Where: Bodegaen

When: 7th of March

CC: 0/0/60 + fee

Remember ID!

 

There is something known as “rock around the clock”, and this famous saying is the inspiration for this particular evening at the Bodega!

 

There will be rockrockrock! That is a tie in paper, scissors, rock! Also there will be lots of music, rock and beer. Turbonegro, Metallica and Foo Fighters will all be on the playlist, so there is no reason not to take the trip to Samfunnet this evening. If you wish to paint on Bowie’s lightening bolt or Starchild’s star, or even dig out your old punk rock jacket, feel free to do so! The one thing we are doing with certainty this evening is to ROCK!

 

The band Satans Fiskegrateng is also playing!

 

“Egg, bacon and black coffee, what is more rock n’ roll than that.”

- Kjetil from Radio Rock

View Event →
Samfunnets spørretime
Mar
6
6:00 PM18:00

Samfunnets spørretime

Hvor: Møterommet

Når: 6. mars, kl. 18:00

 

Har du lyst til å stille til verv i Samfunnsstyret? Eller kanskje du vil være redaktør i Tuntreet? Eller kanskje du bare lurer du på hva de forskjellige organene driver med? Da må du komme på Samfunnets Spørretime!

 

Her kan du møte avtroppende innehaver av vervene som er oppe til valg på Generalforsamlingen. Da kan du også stille spørsmål om det er noe du lurer på, eller få en større forståelse av hva som foregår på Studentsamfunnet.

 

Det å ta på seg et verv på Studentsamfunnet er en unik sjanse til å bidra til noe større, og få litt ekstra krydder til CV´en din.

 

Så kom på Samfunnets spørretime, og still dine spørsmål!

 

Verv som er til valg:

Samfunnsstyret:

- Leder

- Økonomisjef

- Markedsføringssjef

 

Næringslivsutvalget:

- Arrangementansvarlig

- Sponsoransvarlig

 

Tuntreet:

- Redaktør

 

Kjernestyret:

- Studentrepresentant

 

Valgnemnda

- 2 representanter

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 6th of March, at 6 pm

 

Do you want to run for event manager of Samfunnsstyret (The Student Society Board). Maybe you want to be editor in Tuntreet? What about leader of Næringslivsutvalget, or maybe you simply wonder what the different organs at Samfunnet are doing? Then you should come to the Samfunnets Questions hour!

 

Or do you want to know more about what we do? Then you have to come to the General Assembly (GF) on a speed date at Caféklubben! Here you will meet the people that have been holding the positions that will be opened up at the GF. Here, you can ask questions and get a better understanding of what is happening at Samfunnet.

 

Being in a position at Samfunnet is a unique chance to get engaged in something bigger that yourself, and will spice up your resume.

 

Come to Samfunnets Question hour and ask us your questions!

 

Positions up for election:

Samfunnet’s board

- President

- Head of finance

- Marketing manager

 

Næringslivsutvalget (business committee)

- Event manager

- Sponsor manager

 

Tuntreet

- Editor

 

Core Board

- Student representative

 

The Election Committee

- 2 representatives

View Event →
Thorvald&Tora Cup
Mar
4
12:00 PM12:00

Thorvald&Tora Cup

Hvor: Eika Sportssenter

Når: 4. mars

CC: 0/0/40 + avgift

Husk ID!

 

Volleyball regnes for å være verdens største idrett, både målt i antall medlemsland med utøvere tilknyttet nasjonale volleyballforbund og i antall utøvere. Over en milliard mennesker spiller volleyball rundt omkring i verden, og mer enn 220 land er tilsluttet det internasjonale volleyballforbundet, FIVB, Federation Internationale de Volleyball.

 

Per 2007 er volleyball den 9. største idretten i Norge målt i antall registrerte lisensierte utøvere.

 

Dermed er det både rett og rimelig at Samfunnet snurrer i gang en volleyball-cup!

 

Få med deg noen venner, meld på et lag og vinn heder, ære og kanskje noen tøffe premier? The winner takes it all!

 

"Tap og vinn med samme sinn”

- Samfunnet i Ås

 

ENGLISH

 

Where: Eika Sportssenter

When: 4th of March

CC: 0/0/40 + fee

Remember ID!

 

Volleyball is considered to be the world's biggest sport, both counting member countries with athletes in national volleyball associations, and the number of athletes. Over a billion people play volleyball worldwide, and there’s more than 220 countries in the international volleyball association, FIVB, Federation Internationale de Volleyball.

 

As of 2007, volleyball was the 9th biggest sport in Norway, measured by the number of licensed athletes.

 

So it’s only fair that Samfunnet has a Volleyball cup!

 

Bring your friends, sign up a team, and win honor and glory and maybe some cool prizes? The winner takes it all!

 

"Lose or win with the same attitude"

- Samfunnet in Ås

View Event →
Lørdagslounge med karaoke
Mar
3
5:00 PM17:00

Lørdagslounge med karaoke

Hvor: Cafe Klubben
Når: 3. mars
CC: 0/0/40 + avgift
Husk ID!

Caféklubben vil være åpen og du kan komme for å henge, chille, lese, sove, hoppe, danse eller hva ditt hjerte måtte ønske! Du kan spille biljard, en runde eller to med Ludo, litt Trivial Pursuit, Ticket To Ride og en fredfull kamp i Monopol. Mulighetene er ubegrensede.

Om du har lyst til å se en film så skal du selvfølgelig få lov til det! Ta med deg favorittboka di, strikketøyet/hekletøyet, fidget-spineren eller kryssordboka.

Denne kvelden er det karaokekveld!

Cafeen vil være åpen.

Kvelden arrangeres av arrangementskomiteen i samarbeid internasjonale studenter.

ENGLISH

Where: Cafe Klubben
When: 3rd of March
CC: 0/0/40 + fee
Remember ID!

The Café Club will be open and you can come to hang out, chill, read, sleep, jump, dance or whatever your heart desires! You may want to shoot some pool, try a round of Ludo, or maybe play some Trivial Pursuit, Ticket to Ride or have a quiet game of Monopoly. There are no limits.

If you’d rather watch a movie you are more than welcome to! Bring your favorite book, your knit work, fidget-spinner or crossword book. 

This Saturday there will be karaoke night!

The Café Club will be open.

Saturday Loungin’ is organized and held by the event-committee in collaboration with international students at NMBU.

View Event →
Tirsdagspåfyll med Ås ASTUD
Feb
27
7:00 PM19:00

Tirsdagspåfyll med Ås ASTUD

Hvor: Møterommet

Når: 27. februar

 

Kan vi gjenreise en sosialdemokratisk boligpolitikk?

 

Aldri før har flere unge måtte få hjelp av foreldre for å kjøpe bolig og husbanken stått svakere, samtidig står spekulantene igjen som vinnere og forskjellen mellom de innenfor og utenfor boligmarkedet øker.

 

Er det mulig å få til en boligpolitikk som hjelper flere unge inn på boligmarkedet eller er markedet umulig å styre?

 

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg vil være tilstede på møtet.

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 27th of February

 

Can we rebuild a social democratic housing policy?

 

Never before has so many young people needed help from their parents to buy housing, and the house bank has not been weaker, at the same time the speculators are winners and the difference between those outside and inside of the housing market has not been bigger.

 

Is it possible to get housing policy that help more young people enter the housing market, or is the market impossible to control?

 

The parliament member Torstein Tvedt Solberg will be at the Meeting.

View Event →
Lørdagslounge med UBUNTU
Feb
24
5:00 PM17:00

Lørdagslounge med UBUNTU

Hvor: Cafe Klubben

Når: 24. februar

CC: 0/0/40 + avgift

 

Caféklubben vil være åpen og du kan komme for å henge, chille, lese, sove, hoppe, danse eller hva ditt hjerte måtte ønske! Du kan spille biljard, en runde eller to med Ludo, litt Trivial Pursuit, Ticket To Ride og en fredfull kamp i Monopol. Mulighetene er ubegrensede.

 

Om du har lyst til å se en film så skal du selvfølgelig få lov til det! Ta med deg favorittboka di, strikketøyet/hekletøyet, fidget-spineren eller kryssordboka.

 

Denne LørdagsLoungen blir arrangert av UBUNTU. UBUNTU er en rykende ferst afrikansk forening som har som mål å formidle afrikansk kultur. Noe av det de legger vekt på er afrikansk musikk og dans.

 

Kom på LørdagsLounge og opplev en del av den afrikanske kulturen!

 

ENGLISH

 

Where: Cafe Klubben

When: 24th of February

CC: 0/0/40 + fee

 

The Café Club will be open and you can come to hang out, chill, read, sleep, jump, dance or whatever your heart desires! You may want to shoot some pool, try a round of Ludo, or maybe play some Trivial Pursuit, Ticket to Ride or have a quiet game of Monopoly. There are no limits.

 

If you’d rather watch a movie you are more than welcome to! Bring your favorite book, your knit work, fidget-spinner or crossword book.

 

This Saturday is organized by UBUNTU. UBUNTU is an brand new Sorority that wants to spread knowlegde about the African culture.

Some of the things they highlight is African music and dance.

 

Show up this Saturday and experience a part of the African culture!

View Event →
Samfunnsmøte med IAESTE
Feb
21
9:00 PM21:00

Samfunnsmøte med IAESTE

Hvor: Halvors Hybel

Når: 21. februar

CC: 0/0/40 + avgift

Husk ID!

 

Har du reiselyst, men føler at du heller burde bruke sommeren på å jobbe? Hva hvis du kunne kombinert disse to!?

 

IAESTE tilbyr sommerjobber i utlandet innenfor et bredt spekter av studier. Denne kvelden forteller de om jobbmulighetene de tilbyr, og en tidligere student forteller om erfaringene han gjorde seg under sin tid.

 

Etterpå blir det SNACKS, mingling og mulighet til å stille spørsmål.

 

Kom og hils på da vel!

 

Ellers kan jobbene finnes på www.iaeste.no/job

 

ENGLISH

 

Where: Halvors Hybel

When: 21st of February

CC: 0/0/40 + fee

Remember ID!

 

Do you have wanderlust but feel like you should be spending the summer working? What if you could combine the two?

 

IAESTE offers summer jobs abroad within a wide range of studies. This night they’ll tell you about the job opportunities they offer, and a former student talk about his experience.

 

Afterwards there will be SNACKS, mingling, and an opportunity to ask questions.

 

Come and say hi!

 

You can find the jobs at www.iaeste.no/job

View Event →
Tirsdagspåfyll med 'Ås grønne studenter'
Feb
20
6:00 PM18:00

Tirsdagspåfyll med 'Ås grønne studenter'

Hvor: Møterommet

Når: 20. februar, kl. 18:00

 

Fritt ord: sosial kontroll og frihet

Tirsdag 20. februar får dere igjen litt påfyll i Møterommet. Denne gangen med Ås Grønne Studenter.

 

Hver generasjon må forme sin frihetskamp selv. I dag gjør unge det gjennom skamløs-bevegelsen. Nancy Herz fra De Skamløse Jentene og grunnleggeren av Født Fri: Shabana Rehman Gaarder kommer for å snakke om sosial kontroll og frihet.

 

Her kan du få sjansen til å få et innblikk i hva disse tenker om sosial kontroll og frihet, og du kan få stille dine spørsmål rundt temaet.

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 20th of February, at 6 pm

 

Speaking freely: social control and freedom

You will get some refill again Tuesday February 20 th in Møterommet. This time it’s with Ås Grønne Studenter (Ås Green Students).

 

Every generation have to shape their fight for freedom themselves. Today young people do it through the shameless movement. Nancy Herz from De Skamløse Jentene (The Shameless Girls), and the founder of Født Fri (Born Free): Shabana Rehman Gaarder will come and talk about social control and freedom.

 

This is your chance to get a look at what they think about social control and freedom, and you can ask your questions around the theme

View Event →
Lørdagslounge with open mic
Feb
17
5:00 PM17:00

Lørdagslounge with open mic

Hvor: Cafe Klubben

Når: 17. februar

CC: 0/0/40 + avgift

 

Caféklubben vil være åpen og du kan komme for å henge, chille, lese, sove, hoppe, danse eller hva ditt hjerte måtte ønske! Du kan spille biljard, en runde eller to med Ludo, litt Trivial Pursuit, Ticket To Ride og en fredfull kamp i Monopol. Mulighetene er ubegrensede.

 

Om du har lyst til å se en film så skal du selvfølgelig få lov til det! Ta med deg favorittboka di, strikketøyet/hekletøyet, fidget-spineren eller kryssordboka.

 

Denne kvelden arrangeres det open mic!

 

Kvelden arrangeres av arrangementskomiteen i samarbeid internasjonale studenter.

 

ENGLISH

 

Where: Cafe Klubben

When: 17th of February

CC: 0/0/40 + fee

 

The Café Club will be open and you can come to hang out, chill, read, sleep, jump, dance or whatever your heart desires! You may want to shoot some pool, try a round of Ludo, or maybe play some Trivial Pursuit, Ticket to Ride or have a quiet game of Monopoly. There are no limits.

 

If you’d rather watch a movie you are more than welcome to! Bring your favorite book, your knit work, fidget-spinner or crossword book.

 

This evening there will be arranged open mic!

 

Saturday Loungin’ is organized and held by the event-committee in collaboration with international students at NMBU.

View Event →
Spillhelg med 'kort og bredt'
Feb
17
to Feb 18

Spillhelg med 'kort og bredt'

Hvor: Møterommet
Når: 17. og 18. februar
CC: 0/0/40 + avgift
Husk ID!

Spillforeningen Kort og Bred avholder en spillhelg den 17. og 18. februar, hvor du kan spille brettspill og kortspill. Vi har et godt utvalg med alt fra enkle spill som Ludo, Catan, Elgen er Løs, Besserwisser, Cards Against Humanity og 7 Wonders, til mer komplekse spill som Game of Thrones, Eclipse og Mage Knight. Det vil også bli holdt dagsspesifikke aktiviteter (se lenger ned).

Alle er velkomne, og man står fritt til å komme og gå som man vil. Dere vil finnes oss i Møterommet begge dagene.

Lørdag 17. februar:
Lørdagen vil ha fokus på kort- og brettspill og i den sammenhengen kommer vi til å avholde en turnering i Ticket to Ride fra kl. 14:00, hvor det vil være en premie til vinneren. Som alt annet på arrangementet er alle velkomne til å delta. 

Søndag 18. Februar:
Hovedfokus er Dungeons & Dragons-kurs.
Det vil være to kurs: nybegynner og avansert rollefigurbygging og planlegging.
Begge kursene vil selvfølgelig ha en del spilling. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring med D&D på noen av kursene. Det holder med interesse.

Det vil selvfølgelig være mulig med både kortspill og brettspill denne dagen også.

For å være med på kursene ber vi om at dere melder dere på i dette skjemaet:
https://docs.google.com/forms/d/1MloB47DEigQXL3jC3Nh5-rNg5NHzr9Icz1YQXBP-Hmk/edit 

ENGLISH

Where: Meeting room
When: 17th and 18th of February
CC: 0/0/40 + fee
Remember ID!

The Card/Board Association is hosting a Game weekend between 17th and 18th of February, where you can play board games and card games. We have a good assortment of games with everything from simple game such as Ludo, Catan, The Moose is Loose, Besserwisser, Cards Against Humanity and 7 Wonders, to more complex games such as Game of Thrones, Eclipse and Mage Knight. Each day will also have unique activities (see below). 

Our event is open for everyone, member or not, and you can come and go as you will and please. We will be sitting in the meeting room both days.

Saturday 17th of February:
Saturday`s focus is card games and board games. We will also be hosting a tournament in Ticket to Ride, starting around 14:00. The winner of the tournament will receive a prize. And of course, it is like everything else, open for anyone.

Sunday 18th of February: 
There will be held to courses: beginners` course and advanced character creation and party creation. 
Both of these courses will include some playing. You don't need any prior experience with D&D to participate in either course. All you need is interest.

While the primary focus of the day is the two courses in Dungeons & Dragons, you can also play board games and card games.

To participate in either course, please sign up in the form below:
https://docs.google.com/forms/d/1MloB47DEigQXL3jC3Nh5-rNg5NHzr9Icz1YQXBP-Hmk/edit

View Event →
Konsert med Føkkefjord
Feb
16
to Feb 17

Konsert med Føkkefjord

Hvor: Cafe Klubben
Når: 16. februar
CC: Gratis
Husk ID!

Føkkefjord er historien om 4400 Flekkefjord fortalt gjennom en mikrofon og en tilgriset akustisk gitar. Målet er lun panikk, småbyidyll og infantil glede. Middelet er snill støy: rock ’n’ roll avfyrt med lyddemper.

Nå skal denne uslepne sørvestlandsjuvelen ut i verden, som så mange dekksgutter før dem, når den selvtitulerte debutplata endelig kommer ut. I februar presenterer det nye plateselskapet Rural Rebel Rock sju av Føkkefjord-hitsene fra livesettet på svart vinyl. Låtene er udødeliggjort i et nytt kontaktpunkt på DIY-distriktshimmelen, Elektrosjokk studio utenfor Sandnes, med Anders Krokedal som produsent.

Føkkefjord er et nytt flaggskip, som steget opp fra de utallige sprukne skrog som ligger til evig kai på Flekkefjordens bunn. En firtakters motor drevet på distriktskjærlighet. Og den ferske plata i trunken beviser at det er stø kurs og nye land i sikte.

ENGLISH

Where: Cafe Klubben
When: 16th of February
CC: Free
Remember ID!

Føkkefjord is the story about 4400 Flekkefjord told through a microphone and an acoustic guitar. The goal is calm panic, small town life and infinite joy. The medium is kind noise : rock ’n’ roll played with a muffler.

This rough south-western jewel is going out in the world like so many before them, when the self titled debut album finally comes out. In February the record company Rural Rebel Rock
presents seven of the Føkkefjord hits from the live set in black vinyl. The tracks are immortalised in a new point of contact on the DIY district sky, in Elektrosjokk studio just outside Sandnes, with Anders Krokedal as the producer.

Føkkefjord is a new flagship, rising from all the broken ships in dock at the bottom of Flekkefjord. A four stroke engine driven on district love. And with the brand new album in the trunk, proves that there is new and steady land in sight.

View Event →
Semesterkickoff: Vassendgutane
Feb
16
to Feb 17

Semesterkickoff: Vassendgutane

Hvor: Aud. Max.
Når: 16.02.2018
CC: 275/450 + avgift

 

Musikk for sytalause lag!

 

Edelig er det ute, Vassendgutane skal sparke i gang vårsemesteret 2018!

De gamle traverne kan se tilbake på 20år med sammenhengende turnering og 8 plateutgivelser, og blir av mange betegnet som Norges beste live-band. Vassendgutane er ikke fremmede på Ås, så de vet med andre ord hva som kreves for å skape god stemning i Aud. Max, ,og nå skjer det endelig igjen!

 

Vassengutane har knekt koden, for med enkle tekster om det dagligdagse livet i Ørsta på kanten av det komiske, kombinerer de en uhøytidelig og humoristisk vri på country musikk med fengende melodilinjer og genialt samspill. Alt er lagt til rette for en Ås-fest av den gode gamle sorten; steel-gitar, trekkspill og grenseløs swing. Det er godt å vere rånar i lag med Vassendgutane!

 

Enten du har opplevd dem i Aud.Max før eller ei, kan vi love en minneverdig konsert. For med låter som «Granada», «Hjortejakt», «Hei Reidar», «Silikon i Tatti», for ikke å snakke om «Ungkar Med Dobbeltseng», er det ikke annet å gjøre enn å spenne på seg cowboystøvlene for en heidundrende fest på Samfunnet. Sees i Aud. Max 16. februar!

- og nok en gang; husk å sikre deg billett før det blir utsolgt!

 

ENGLISH

 

Where: Aud. Max. When: 16.02.2018 CC: 275/450 + fee

 

Swinging music for everyone!

 

It’s finally out; Vassengutane will be performing at this spring semester’s 2018 kickoff!

 

These old legends can look back at 20 years of continuous tours and eight records released, and many refer to them as Norway’s best live-band. Vassendgutane are no strangers to Ås and know how to raise the roof in Aud. Max. Finally they are back!

 

These guys have cracked the code, because with simple and witty lyrics about the everyday life in Ørsta, they combine an informal and comedic twist on country music with catchy melodies and brilliant interaction. It all fits an Ås party perfectly, with steel guitars, accordions and endless swing. With Vassendgutane all Ås-students are in good company!

 

Whether you have seen them in Aud.Max. before or not, we promise you a memorable concert. With songs such as “Granada”, “Hjortejakt”, and “Hei Reidar” there is nothing left to do than to strap on those cowboy boots for a great party at Samfunnet. We’ll se you in Aud. Max February the 16th!

- and remember, get yourself tickets before the are sold out!

View Event →
Valentinbodega
Feb
14
to Feb 15

Valentinbodega

Hvor: Bodegaen

Når: 14. februar

CC: 0/0/60 + avgift

Husk ID!

 

Hvem er det jeg ser? Er det Amor? JA, det er det! Kjærlighetens dag er her! Denne Valentinsbodegaen er det kjærlighet i lufta. Det blir roser, det blir sjokolade. Kjærligheten skal feires på Samfunnet.

 

Er du en skikkelig romantiker er dette dagen for deg! Ta med deg din kjære på en romantisk bodegadate, spør med deg crushet ditt på date eller kanskje du finner den rette i baren? Dette er i hvert fall dagen for søt musikk.

 

Samfunnet stiller med kondomer!

 

Tidligere denne kvelden er det også duket for besøk fra Kondomeriet i Ski. Møt opp i Halvors kl. 18:00 for en pirrende aften.

Dette vil du ikke gå glipp av!

https://www.facebook.com/events/343586139453074/

 

ENGLISH

 

Where: Bodegaen

When: 14th of February

CC: 0/0/60 + fee

Remember ID!

 

Who is it I see? Is it Cupid? YES, it is! The day to celebrate love and affection is here! At this Valentine’s Bodega there is love in the air. There will be roses and there will be chocolate. Let’s celebrate LOVE at Samfunnet.

 

If you are a hopeless romantic like the rest of us, this is a day suited for you! Bring your loved one on a romantic Bodega-date, or dare to finally ask out that crush of yours, or maybe you will meet “the one” at the bar? However, there is no day better suited to take a chance on love than this.

 

Samfunnet will be providing condoms!

 

We also get a wisit from Kondomeriet in Ski earlier this evening. Join us in Halvors at. 6:00 p.m. for an exiting evening.

You don`t want to miss this!

https://www.facebook.com/events/343586139453074/

View Event →
Pirrende aften med kondomeriet
Feb
14
6:00 PM18:00

Pirrende aften med kondomeriet

Hvor: Halvors hybel

Når: 14. februar

CC: 0/0/40 + avgift

Husk ID!

 

Denne kvelden kommer Kondomeriet i Ski på besøk. De forteller om selskapets utvikling, avslører sine mest populære produkter og bestselgere opp gjennom tidene. I tillegg kommer det både hard facts og fun facts om blant annet nordmenns preferanser.

 

Det stopper ikke der, flere sanser kan tas i bruk da det også er gjettekonkurranser og andre morsomheter på programmet.

 

Kondomeriet vil også snakke om Toyparty i deres butikk og det blir mulighet for påmelding.

 

Det er bare å kjøre på med foundation, for her kommer kinnene til å blusse!

 

Kvelden er fortsatt ung og kl. 21:00 blir det valentingsbodega på Samfunnet. Bli med og feir kjærlighetens dag!

 

ENGLISH

 

Where: Halvors hybel

When: 14th of February

CC: 0/0/40 + fee

Remember ID!

 

This night Kondomeriet in Ski will visit Samfunnet. They will talk about the company’s development, reveal their most popular products and bestsellers throughout the years. They will also bring hard and fun facts about Norwegians preferences.

 

It doesn’t stop there, you will also be able to use more of your senses through guessing competitions and other fun activities that’s on the program.

 

Kondomeriet will also talk about the Toyparty in their store, and it will be an opportunity to sign up for it.

 

So put on your foundation, because the ladies will blush.

 

The night is still young, and at 21:00 there will be Valentines bodega at Samfunnet. Join us and celebrate the day of love!

View Event →
Jegerprøvekurs
Feb
14
12:30 PM12:30

Jegerprøvekurs

 

Er du lei jakta i Bodegaen hele tida? Frykt ei, nå kan du endelig få sjansen til å dra på ordentlig jakt!

Hver tirsdag og torsdag fra 27. februar til 22. mars vil det avholdes timer for de som melder seg på. De to første timene er obligatoriske, samt to utedager som er bestemt til lørdag 10. mars kl. 12-15 i Syverudskogen ved Årungen og søndag 11. mars kl. 10-16 på Ålerudmyra skytebane i Kroer.

Eksamen er planlagt 5. april.

Medlemmer av Samfunnet vil få kurset til samme pris som medlemmer i Ås JFF, kr 1 800.

Linken for påmelding og beskrivelse av kurset er:
https://www.njff.no/fylkeslag/akershus/lokallag/aas/

View Event →
Filmvisning
Feb
12
7:00 PM19:00

Filmvisning

Bli med i gruppa "FILMVISNING PÅ SAMFUNNET" på facebook for å få mer informasjon om filmene som blir vist på Samfunnet!

https://www.facebook.com/groups/787043904799181/?multi_permalinks=787488328088072&notif_id=1516708220618133&notif_t=group_activity&ref=notif 

Hvor: Fotballrommet
Når: 12. februar
CC: 0/0/40 + avgift

Filmen forteller en enkel historie om den unge bohemforfatteren Christian som forelsker seg i kurtisanen Satine på Moulin Rouge. Hun gjengjelder hans følelser, men en rik hertug har kjøpt eksklusiv tilgang til Satine av Moulin Rouge-eier Harry Zidler, mot å investere sårt tiltrengte penger. Hertugen har skumle planer for Satine på premierekvelden for Christians nye kabaret.

Historien er enkel, men pakkes inn i en fantastisk blanding av musikal, kabaret, komedie og fantasi som gjør filmen til en unik opplevelse!

Denne filmen er et must i enhver film-fanatikers checklist!


ENGLISH

Join the group "FILMVISNING PÅ SAMFUNNET" on facebook to get more information about the movies shown on Samfunnet!

https://www.facebook.com/groups/787043904799181/?multi_permalinks=787488328088072&notif_id=1516708220618133&notif_t=group_activity&ref=notif

Where: Football room
When: 12th of February
CC: 0/0/40 + fee

The film tells the simple story of the young bohemian writer Christian who falls in love with the courtesan Satine at Moulin Rouge. Her feelings toward Christian are mutual, but a rich duke has bought exclusive access to Satine from the owner of Moulin Rouge, Harry Zidler, by investing much-needed money. The duke has dark plans for Satine on the night of the opening of Christian’s new cabaret. 

The story is simple, but told in a fantastic way. With a good mixture of musical, cabaret, comedy and fantasy, this film is truly unique! 

This film is a must on any film-fanatic’s checklist!

View Event →
Strikkeshow & Kurs
Feb
11
4:00 PM16:00

Strikkeshow & Kurs

Hvor: Festsalen

Når: 11. februar

CC: 0/0/40 + avgift

 

Strikkekurset vil starte med et spektakulært og inspirerende moteshow i regi av den kreative kunstneren, Makeløs (Kristin Elise Halkjelsvik). Vi i Budeieforeninga blir å se som modeller på

catwalken, mens Flatlusa Spellemannslag spiller. Dette vil du ikke gå glipp av!

 

Etter dette ønsker vi både nybegynnere og erfarne strikkere til å strikke sammen med oss. Det vil være mulighet til å kjøpe garn og strikkepinner. Vi deler ut gratis oppskrifter på noen enkle ting dere kan prøve dere på. Budeiene hjelper både dere som trenger oppstartshjelp og dere som har mer avanserte spørsmål.

 

Møt opp om du har lyst til å lære deg å strikke, hente fram gamle kunster, trenger inspirasjon eller om du bare ønsker å se moteshowet og strikke i hyggelig lag.

 

Det vil også bli servert nydelige fastelavensboller!

 

Budeieforeninga ønsker deg hjertelig velkommen!

 

ENGLISH

 

Where: Festsalen

When: 11th of February

CC: 0/0/40 + fee

 

The knitting course will start with a spectacular and inspiring fashion show directed by the creative artist, Makeløs (Kristin Elise Halkjelsvik). Us in Budeieforeninga will be models on the catwalk, while Flatlusa Spellemanslag is playing. You don’t want to miss this!

 

After this we welcome both beginners and experienced knitters to knit together with us. It will be possible to buy yarn and knitting needles. We’re giving out some simple recipes you can try for free. Budeiene will help both the ones that need help to start up and the ones with more advanced questions.

 

Show up if you want to learn to knit, pick up on old experiences, need inspiration, or if you just want to watch the fashion show and knit in a cozy environment.

 

There will be served “fastelaven”-buns!

 

Budeieforeningen welcomes you!

View Event →
Lørdagslounge med Kahoot
Feb
10
5:00 PM17:00

Lørdagslounge med Kahoot

Hvor: Cafe Klubben
Når: 10. februar
CC: 0/0/40 + avgift
Husk ID!

Caféklubben vil være åpen og du kan komme for å henge, chille, lese, sove, hoppe, danse eller hva ditt hjerte måtte ønske! Du kan spille biljard, en runde eller to med Ludo, litt Trivial Pursuit, Ticket To Ride og en fredfull kamp i Monopol. Mulighetene er ubegrensede.

Om du har lyst til å se en film så skal du selvfølgelig få lov til det! Ta med deg favorittboka di, strikketøyet/hekletøyet, fidget-spineren eller kryssordboka.

Cafeen vil være åpen og det blir holdt Kahoot!

Kvelden arrangeres av arrangementskomiteen i samarbeid internasjonale studenter.

ENGLISH

Where: Cafe Klubben
When: 10th of February
CC: 0/0/40 + fee
Remember ID!

The Café Club will be open and you can come to hang out, chill, read, sleep, jump, dance or whatever your heart desires! You may want to shoot some pool, try a round of Ludo, or maybe play some Trivial Pursuit, Ticket to Ride or have a quiet game of Monopoly. There are no limits.

If you’d rather watch a movie you are more than welcome to! Bring your favorite book, your knit work, fidget-spinner or crossword book. 

The Café Club will be open and there will be a game of Kahoot!

Saturday Loungin’ is organized and held by the event-committee in collaboration with international students at NMBU.

View Event →
Folkedanskurs med Leikarringen Frøy
Feb
10
to Feb 11

Folkedanskurs med Leikarringen Frøy

Hvor: Festsalen

Når: 10. og 11. februar

CC: 150 kr begge dager, 100 kr én dag

 

Finpuss spensten, ta på deg danseskoene og bli med på folkedanskurs med Leikarringen Frøy! Den 10. og 11. februar blir det kurs i Festsalen med instruktør Simon Hesselberg Løvald. Han er en velkjent og dreven instruktør i folkedansmiljøet med masse humor og sprell, så dette blir garantert et bra kurs med topp stemning!

 

Kurset har et variert program med mange ulike danser. Denne helgen blir det lagt hovedvekt på rørospols, da det er Rørosmartan i slutten av februar, woho! Men reinleder, vals, polka og halling er også en del av programmet.

 

Her er det ingen begrensninger for hvem som kan være med, dette er et kurs for alle. Nybegynner eller erfaren, knyt skolissene litt ekstra, følg rytmen til felene og dans i vei.

 

Du kan selv bestemme om du vil være med en dag eller begge dagene. Man trenger heller ikke ha med seg partner på dette kurset. Mulighetene er mange, så det er bare å bli med!

 

Det blir servert te/kaffe/saft og frukt i pausene, men det er lurt å ta med seg en matpakke også.

 

ENGLISH

 

Where: Festsalen

When: 10th and 11th of February

CC: 150 NOK both days, 100 NOK one day

 

Dig out your finest outfit, put on your dance shoes and sign up for the folkdance course with Leikarringen Frøy! On the 10 th and 11 th of February the course will be held in Festsalen with instructor Simon Hesselberg Løvland. He is a well-known and trained instructor in the folk dance environment with lots of humor. You are guaranteed a great course with a super atmosphere!

 

The course has a diverse program with lots of different styles of dance. This particular weekend the main focus will be on Rørospols, as it is Rørosmartan in the end of February, yay! However, reinleder, waltz, polka and halling is also a part of the program.

 

There are no limits on who may attend, this is a course for everyone interested. Whether you are a beginner or experienced, tie your shoelaces extra tight, follow the rhythm and dance!

 

You decide whether you would like to attend one or both days. You also don’t have to bring a partner to this course. The options are many, join us and dance!

 

During the breaks there will be served tea/coffee/juice and fruit, although it is smart to bring a packed lunch.

View Event →
Internasjonal bodega med dragestil
Feb
7
to Feb 8

Internasjonal bodega med dragestil

Hvor: Bodegaen og Halvors hybel

Når: 7. februar

CC: 0/50/110

 

Internasjonal/internazionale/lahui/internationaal bodega

 

Vårens internasjonale bodega vil fylle deg med eksotiske rytmer! (Hvis det er lov å si..) Det blir hete føtter og det blir hoftesvinging når Dragestil spiller om til dans! Dette 7- mannsorkesteret fra Ås og omegn spiller musikk basert på melodier fra norsk folkemusikk i kombinasjon med afrikanske tunes og latinamerikanske rytmer. Og alt dette krydres med litt improvisasjon!

 

Dragestil vil få det til å gynge denne internasjonale kvelden!

 

Vi sees!

 

ENGLISH

 

Where: Bodegaen and Halvors hybel

When: 7th of February

CC: 0/50/110

 

International/internazionale/lahui/internationaaal bodega

 

This spring’s international bodega will fill you with exotic rhythms! (If you’re allowed to say that…) There will be hot feet and hips will be moving when Dragestil plays! The 7-people man orchestra from and surrounding Ås plays melodies from Norwegian folk music with African tunes and Latin rhythms. And it’s all mixed with improv!

 

Dragestil will make it rock this international night!

View Event →